English

 

 

Първите разкопки в София, на които трябваше да работя още като надничар в Археологическия музей бяха на изкопите за строежа на Партийния дом - тогава, разбира се, с главно "П". Там се започна моята одисея на археолог на строителни обекти, а завърши на противоположния край на ларгото, където щеше да бъде и се построи една от централните станции на метрото ...

Магдалина Станчева

 

БИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИЯ ОТЗИВИ НОВИНИ СОФИЯ
 
 
 
 
Национален
Исторически
Музей
 
 
 
 

 

 

   СОФИЯ
 София в миналото и днес

 Сердика

 В началото бяха войниците

 Унищожаването на боговете

 Времето преди нас

 Изобразяване на Афродита в Боянската църква

 Недостойна съдба

 Един забравен изкоп

 Семеен мавзолей от III век

 Сваляне на императорските надписи


 
 


София


Сердика
МАГДАЛИНА СТАНЧЕВА

В Сердика, голям раннохристиянски център, са съществували едновременно няколко църкви. Едни от тях са създадени с преустройството на съществуващи сгради. Такава е ротондата Свети Георги. Нейното първоначално предназначение вероятно е било за тържествени събития. Но след превръщането й в църква - не по-рано от VI век - тя се запазва като най-таченото място за християнски обреди до обръщането й в джамия - вероятно в XV или XVI век.

Едно от най-удивителните неща в стенописите на ротондата е пластът с едри фигури на летящи ангели с прекрасни лица. За жалост добре запазен е само един от ангелските образи. Удивителна е не само красотата на това лице, но и фактът, че изследването на стратиграфията на пластовете със стенописи, запазени главно в купола и непосредствено под него показва, че този ангелски образ се датира в X век. Това е Симеоновата епоха. Нейните дела се отчитат преди всичко в столицата Преслав и около нея. Но всъщност активността на този век обхваща цялата обширна територия на страната.

Източно от ротондата Свети Георги, източно от античната улица при разкопките, които правих през 1955 и 1956 г. разкрих голяма сграда, превърната също в църква - много добре се установи как източната стена на сградата е разбита, за да се отвори пространство, на което е оформена олтарната абсида. Така покрай източната крепостна стена се е наредила още една църква.

Но покрай западната крепостна стена има не по-малко силно свидетелство от времето на налагането на християнството в Сердика. Там край останките от друга базиликална църква разкопахме и изследвахме мястото, където са били разбити скулптури на езически богове и богини - купчина от ръце, крака, части от телата на красиви мраморни статуи. Забележително беше, че откритите фрагменти бяха не само от големи статуи, каквито е имало във и извън обществените сгради на Сердика, но и от сравнително малки статуетки. Вероятно те са били в жилищата на цивилни лица. Много интересен пример-паралел е разкритата от Иван Велков вила при Александровска болница. Собственикът е притежавал цяла колекция от статуи на езически божества. Това беше много вълнуващо откритие, писала съм за него навремето. На това място е била издигната в ново време църквата Свети Спас. Тази църква също имаше лоша съдба - беше разрушена от американските бомбардировки над София през 1944 г. При разкопаването й по вътрешната стена на централната й абсида се откри фриз с образи на светци. Той беше грижливо изваден от специалист и се пази в Музея на София.
 

 

 
   
Този уебсайт се реализира със специалната подкрепа на:

ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Програма „Културно наследство и културен туризъм“ на Национален фонд "Култура"
Министерство на културата
Програма „Култура" на Столична община

© Copyright - NBU - Vesselina Vassileva & Bogdana Bogdanova

 

web
stats