English

 

 

Първите разкопки в София, на които трябваше да работя още като надничар в Археологическия музей бяха на изкопите за строежа на Партийния дом - тогава, разбира се, с главно "П". Там се започна моята одисея на археолог на строителни обекти, а завърши на противоположния край на ларгото, където щеше да бъде и се построи една от централните станции на метрото ...

Магдалина Станчева

 

БИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИЯ ОТЗИВИ НОВИНИ СОФИЯ
 
 
 
 
Национален
Исторически
Музей
 
 
 
 

 

 

   СОФИЯ
 София в миналото и днес

 Сердика

 В началото бяха войниците

 Унищожаването на боговете

 Времето преди нас

 Изобразяване на Афродита в Боянската църква

 Недостойна съдба

 Един забравен изкоп

 Семеен мавзолей от III век

 Сваляне на императорските надписи


 
 


София


София в миналото и днес

ЛЕКЦИИ


УВОДНА ЛЕКЦИЯ
 
Местоположение на София. Образуване на Софийското поле. Благоприятни условия за развитие на селище на това място. Най-ранната история на нашата столица. Селища от времето на новокаменната и каменно-медната епоха. Тракийско селище в центъра на София.

София е един от най-древните градове не само в нашата страна, но и в Европа. Изключително благоприятните условия за живота на човека и за развитието на голямо селище на това място са станали причина то да бъде обитавано непрекъснато в продължение на повече от пет хилядолетия.

Установено е, че софийското поле е представлявало някога сладководно езеро, където са се събрали водите на буйни планински реки. По-късно езерните води се отекли през Искърския пролом, а дъното на някогашното езеро постепенно се засушило и превърнало в плодородно поле. При стичането на водите се образували няколко пясъчни тераси, които и днес личат, макар и много снижени, в терена на София. Върху една такава тераса сега попадат пл. Александър Невски и пл. 9 септември. От езерните утайки са образувани и пясъчните хълмове при тухларните фабрики. В тях са намирани останки от езерна фауна, които също свидетелстват, че тук някога е било езеро.

Плодородното поле е било оросявано някога от по-пълноводни реки. Планините наоколо са били покрити с вековни гори. Това също е привличало човека да се засели по тези места още в далечните епохи, когато ловът и риболовът са били основно средство за препитание.

Друго голямо природно богатство на София е минералният извор. В историческото развитие на селището той е изиграл важна роля, задържайки около себе си неговия център в продължение на хилядолетия.
Установено е, че софийското поле е представлявало някога сладководно езеро, където са се събрали водите на буйни планински реки. По-късно езерните води се отекли през Искърския пролом, а дъното на някогашното езеро постепенно се засушило и превърнало в плодородно поле. При стичането на водите се образували няколко пясъчни тераси, които и днес личат, макар и много снижени, в терена на София. Върху една такава тераса сега попадат пл. Александър Невски и пл. 9 септември. От езерните утайки са образувани и пясъчните хълмове при тухларните фабрики. В тях са намирани останки от езерна фауна, които също свидетелстват, че тук някога е било езеро. . . . . . .

 

Изтегли всички
лекции
в
PDF:
 

 

 
   
Този уебсайт се реализира със специалната подкрепа на:

ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Програма „Културно наследство и културен туризъм“ на Национален фонд "Култура"
Министерство на културата
Програма „Култура" на Столична община

© Copyright - NBU - Vesselina Vassileva & Bogdana Bogdanova

 

web
stats