English

 

 

Първите разкопки в София, на които трябваше да работя още като надничар в Археологическия музей бяха на изкопите за строежа на Партийния дом - тогава, разбира се, с главно "П". Там се започна моята одисея на археолог на строителни обекти, а завърши на противоположния край на ларгото, където щеше да бъде и се построи една от централните станции на метрото ...

Магдалина Станчева

 

БИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИЯ ОТЗИВИ НОВИНИ СОФИЯ
 
 
 
 
Национален
Исторически
Музей
 
 
 
 

 

 

   НОВИНИ
 Събуждане на паметта за Магдалина Станчева – главния археолог на София


 
 


Новини


Събуждане на паметта за Магдалина Станчева – главния археолог на София

Програма „Културно наследство и културен туризъм“ на Национален фонд "Култура" към Министерство на културата подкрепи съвместния проект на Нов български университет и Националния исторически музей - „Събуждане на паметта за Магдалина Станчева – археологът на София“. По проекта се работи за изграждане на официален уебсайт и музейно пространство, представящи дейността на главния археолог на София – Магдалина Станчева.

По-късно към проекта за популяризирането наличността и приноса на Магдалина Станчева се включваи програма „Култура" на Столична община – с финансовата подкрепана на проекта на 1002 ПРОДЪКШЪНС ООД и Нов български университет – „Археологията като съдба – дигитализацията архива на Магдалина Станчева“.

През 2018 г. проф. д.и.н. Рая Заимова (ИБЦТ – БАН) подкрепи със свое становище подбора и метода на работа с архивния материал на книжен носител, запазен в наши дни и отразяващ широката дейност на проф.  Магдалина Станчева.

На Магдалина Станчева дължим откриването, опазването и внедряването в съвременната архитектурна среда на всички археологически разкопки в София. Проектите за популяризирането на нейната дейност имат за цел да представят богатата й изследователска дейност – включваща множество книги, статии и непубликувани досега дневници от всички археологически разкопки, извършвани в София. Освен на научни изследвания, Магдалина Станчева е автор и на редица публицистични статии – пример за категорична гражданска позиция срещу идеологическата матрица на времето.

От началото на 70-те Магдалина Станчева е делегат на Българския национален комитет на ИКОМ в Париж. Членува в Комитета за световно културно наследство и шест години е негов вицепрезидент. Поддържа професионални контакти със световноизвестни учени и музейни специалисти. Участва в емисии на радио София и радио UNESCO. Като делегат на България към Комитета за световно наследство внася за обсъждане български паметници за включването им в листата за закрила на UNESCO.

През 1990 г. в Нов български университет Магдалина Станчева създава програмата “Културно наследство” и води курсове до 2004 година. На НБУ дарява личната си научна библиотека и архив. В Нов български университет проф. Магдалина Станчева издава и своите две най-значими книги – „София – от древността до нови времена“ (2009,2013) и „Мадарският конник“ (2013). Магдалина Станчева е Почетен професор на Нов български университет.
 
 
   
Този уебсайт се реализира със специалната подкрепа на:

ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Програма „Културно наследство и културен туризъм“ на Национален фонд "Култура"
Министерство на културата
Програма „Култура" на Столична община

© Copyright - NBU - Vesselina Vassileva & Bogdana Bogdanova

 

web
stats