"Колко столици биха си продупчили центъра само защото една църква е със 70 см по-висока от повърхността? "

 

       
         

 

             


Национален
Исторически
Музей
Този уебсайт се реализира със специалната подкрепа на:

ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Програма „Културно наследство и културен туризъм“ на Национален фонд "Култура"
Министерство на културата
Програма „Култура" на Столична община

© Copyright - NBU - Vesselina Vassileva & Bogdana Bogdanova