English

 

Първите разкопки в София, на които трябваше да работя още като надничар в Археологическия музей бяха на изкопите за строежа на Партийния дом - тогава, разбира се, с главно "П". Там се започна моята одисея на археолог на строителни обекти, а завърши на противоположния край на ларгото, където щеше да бъде и се построи една от централните станции на метрото ...

Магдалина Станчева

 

БИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИЯ ОТЗИВИ НОВИНИ СОФИЯ
 
 
 
 
Национален
Исторически
Музей
 
 
 
 

 

 

Пълна библиография
Книги
Статии
ДНЕВНИЦИ
Писма и бележки
Интервюта
Археология за деца
 

Библиография / Дневници


Дневник от археологически разкопки на открирата при Партиен дом базилика
септември 1949 г.

Изтегли
в
PDF:


Дневник от археологически разкопки на крепостна стена, ул. Сердика и ул. Искър
1956 г.

Изтегли
в
PDF:


Дневник от археологически разкопки, Панчарево
юли 1957 г.

Изтегли
в
PDF:


Дневник от археологически разкопки на могили в Долни и Горни Лозен
август 1959 г.

Изтегли
в
PDF:


Дневник от археологически разкопки хотел "Рила", ул. Леге 11-13
1960 г.

Изтегли
в
PDF:


Дневник от спасителни археологически разкопки, с. Филиповци
октомври 1961 г.

Изтегли
в
PDF:


Дневник от археологически разкопки на римска вила, с. Филиповци
септември 1963 г.

Изтегли
в
PDF:


Дневник от археологически разкопки на римска вила, с. Филиповци
от 30 октомври 1963 г.

Изтегли
в
PDF:


Дневник от археологически разкопки на римско имение, с. Обеля
юни 1961 г.

Изтегли
в
PDF:


Дневник от археологически разкопки на римско имение, с. Обеля
юли 1962 г.

Изтегли
в
PDF:


     

НАПРЕД


   
 
 
   
Този уебсайт се реализира със специалната подкрепа на:

ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Програма „Културно наследство и културен туризъм“ на Национален фонд "Култура"
Министерство на културата
Програма „Култура" на Столична община

© Copyright - NBU - Vesselina Vassileva & Bogdana Bogdanova

 

web
stats