English

 

 

Първите разкопки в София, на които трябваше да работя още като надничар в Археологическия музей бяха на изкопите за строежа на Партийния дом - тогава, разбира се, с главно "П". Там се започна моята одисея на археолог на строителни обекти, а завърши на противоположния край на ларгото, където щеше да бъде и се построи една от централните станции на метрото ...

Магдалина Станчева

 

БИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИЯ ОТЗИВИ НОВИНИ СОФИЯ
 
 
 
 
Национален
Исторически
Музей
 
 
 
 

 

 

Пълна библиография
Книги
Статии
Дневници
Писма и бележки
Интервюта
АРХЕОЛОГИЯ ЗА ДЕЦА
 

Библиография / Археология за деца


Азбука на малкия археолог
Издателство Отечество
София, 1984

 

ЕПОХИ И ВРЕМЕНА

Старокаменна епоха /палеолит/ - 425 000 - 12 000 г. пр.н.е.
Среднокаменна епоха /мезолит/ - 12 000 - 7 000 г. пр.н.е.
Новокаменна епоха /неолит/ 6 000 - 5 000 г. пр.н.е.
Каменомедна епоха /енеолит, халколит/ IV хилядолетие п. н. е.
Бронзова епоха - III хилядолетие - 1 200 г. пр.н.е.
Желязна епоха - 1 200 г. пр.н.е. - I хилядолетие п. н. е.

Изтегли
в PDF:


 
 
   
Този уебсайт се реализира със специалната подкрепа на:

ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Програма „Културно наследство и културен туризъм“ на Национален фонд "Култура"
Министерство на културата
Програма „Култура" на Столична община

© Copyright - NBU - Vesselina Vassileva & Bogdana Bogdanova

 

web
stats