English

 

 

Първите разкопки в София, на които трябваше да работя още като надничар в Археологическия музей бяха на изкопите за строежа на Партийния дом - тогава, разбира се, с главно "П". Там се започна моята одисея на археолог на строителни обекти, а завърши на противоположния край на ларгото, където щеше да бъде и се построи една от централните станции на метрото ...

Магдалина Станчева

 

БИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИЯ ОТЗИВИ НОВИНИ СОФИЯ
 
 
 
 
Национален
Исторически
Музей
 
 
 
 

 

 

Пълна библиография
Книги
СТАТИИ
Дневници
Писма и бележки
Интервюта
Археология за деца
 

Библиография / Статии


Археологически данни за внос на западен порцелан в София през XVIII – XIX в.
Съавт. Татяна Шалганова
Сердика: Археологически материали и проучвания: Т. 2. – София, 1989

Изтегли
в
PDF:


Археологическата информация за градския бит в София през XV – XVIII в.
Българска етнография, I, 1990, № 2

Изтегли
в
PDF:


Археологическото наследство на София. Формиране, състояние, проблеми
Сердика: Археологически материали и проучвания: Т. 2. – София, 1989

Изтегли
в
PDF:


Археологически принос към историята на Бояна
Българско средновековие: Българо-съветски сборник в чест на 70-годишнината на проф. Иван Дуйчев. – София, 1980

Изтегли
в
PDF:


Археологическото наследство на София – съхраненост, загуби и надежди
Историческо бъдеще, 1998, бр. 2

Изтегли
в
PDF:


Археологът, находката, науката
Векове, 1975, бр. 5

Изтегли
в
PDF:


Бележки върху приписките в Боянския поменик
Известия на Българското историческо дружество, XXVI, 1968

Изтегли
в
PDF:


България - земя на градове
Родина, 1980, № 12

Изтегли
в
PDF:


Човешки глинени фигурки от неолитното селище в София
Съавт. М. Гаврилова
Археология, III, 1961, № 3 - 4 стр.

Изтегли
в
PDF:


Древните кули и порти на София
липсва информация - 1 стр.

Изтегли
в
PDF:


     

НАПРЕД


   
 
 
   
Този уебсайт се реализира със специалната подкрепа на:

ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Програма „Културно наследство и културен туризъм“ на Национален фонд "Култура"
Министерство на културата
Програма „Култура" на Столична община

© Copyright - NBU - Vesselina Vassileva & Bogdana Bogdanova

 

web
stats